Avtalsservitut – skogsbilväg

Resultatet av denna tjänst är upprättande av ett avtalsservitut utifrån era önskemål som är juridiskt bindande. Genom ett korrekt avtalsservitut säkerställer ni er fastighets rätt att nyttja en gemensam skogsbilväg Detta följer med fastigheten även för kommande ägare.

Ett servitut innebär att en fastighet får rätt att använda en annan fastighet på något bestämt sätt, exempelvis genom att upplåta fastigheten för en skogsbilväg. Servitutet kan
upprättas genom en frivillig överenskommelse mellan parterna men måste då uppfylla vissa formkrav för att bli juridiskt bindande.

Fördelen med ett korrekt formulerat servitut är att det blir knutet till fastigheterna och inte till dess ägare vilket innebär att servitutet gäller även i framtiden oberoende om någon av fastigheterna byter ägare.

Genom att skriva in servitutet i fastighetsregistret säkerställs att servitutet inte försvinner och därmed även gäller mot en ny ägare till den upplåtande fastigheten. Inskrivningen sker genom en skriftlig ansökan som skickas till Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet för registrering.

Detta ingår

• Upprättande av avtalsservitut som uppfyller formkraven för att bli juridiskt bindande.
• Hjälp att formulera avtalsservitutet utifrån era önskemål
• Inskrivning av avtalsservitut i fastighetsregistret

Kostnad

Timdebitering.
Medlemsrabatt 30 %.

Vill du veta mer?

Gustav Karlefors

Vägspecialist

070-587 93 00

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst: