Beräkning av andelstal

Denna tjänst ger ett bra underlag för hur ni ska fördela kostnaderna vid anläggning, upprustning och löpande underhåll av gemensamt ägda vägar.

Andelstal är en central del i vägförvaltningen eftersom den lägger grunden till hur kostnader för anläggning och drift ska fördelas mellan delägarna. Vi tillämpar lantmäteriets metoder för att opartiskt beräkna fastigheternas andelar.

Det finns många olika anledningar till att ta fram underlaget. Exempelvis kan befintliga andelstal behöva en uppdatering på grund av förändringar av ingående fastigheter, skogsbilvägen kanske har förlängts eller förgrenats eller så finns det helt enkelt inte andelstal för vägen överhuvudtaget. Oavsett anledning hjälper vi er med att räkna ut andelstal för er skogsbilväg.

Detta ingår

Andelstalen levereras som en tabell i såväl analog som digital form tillsammans med ett kartunderlag innehållande vägsträckning och båtnadsområde.

Kostnad

Ordinarie pris: 600 kr/fastighet.
Medlemsrabatt 30 %.

Vill du veta mer?

Gustav Karlefors

Vägspecialist

070-587 93 00

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst: