Vägentreprenad

Genom denna tjänst går du från ord till handling och drömmen om en skogsbilväg blir till verklighet. Tjänsten avser både nybyggnation och upprustning. Vägentreprenad är nästa steg för dig som gjort en vägprojektering.

En välbyggd skogsbilväg skapar stora mervärden för dig och din fastighet. Dina skogsbruksåtgärder blir mer lönsamma och du får en ökad tillgänglighet till fastigheten för bland annat rekreation och brandbekämpning. En skogsbilväg är dessutom en investering för miljön eftersom virke som transporteras i skogen är 40–50 gånger mer energikrävande än transporter på väg. När ditt virke blir mer tillgängligt för industrin och skogsbilvägen är väl underhållen ökar värdet på din fastighet. Vägen kommer dessutom vara till nytta för  både dig och kommande generationer under en lång tid.

Detta ingår

Vid beställning av en vägentreprenad tar Norra Skogsbilväg huvudansvaret för alla de moment, delar och detaljer som en byggnation eller upprustning innebär. Det innebär att vi sköter planering och avverkning av väglinjen, håller kontakt med myndigheter, ombesörjer att rätt tillstånd finns och att en tydlig instruktion till vägentreprenören säkerställs. Efter att vägen är byggd genomför vi en slutbesiktning för att säkerställa att entreprenaden är utförd enligt din beställning.

Kostnad

Priset varierar beroende på vägens längd, markens bärighet, överbyggnad och antalet trummor. Kontakta Norra Skogsbilvägs vägspecialist eller din inspektor för mer information och beställning.

Vill du veta mer?

Gustav Karlefors

Vägspecialist

070-587 93 00

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst: